Bröllopen på


En gammal före detta vattenkvarn byggd 1870 är platsen för de romantiska bröllopsfesterna sedan 20 år. En osannolik byggnad fyra våningar hög i kalksten gul och blått mitt ute i skogen och en betagande natur vid ireån 600 m från badstranden i Ireviken.

Inga grannar och med en meter tjocka kalkstensväggar klarar kvarnen de flesta fester utan att störa. Ett visst arv finns i dess väggar. Kvarnen drevs som mjölkvarn och vattensåg med två stora vattenhjul framtill kriksslutet. Efter en ombyggnad för annan industriell verksamhet som dock knappt hann starta blev den stora byggnaden övergiven. Några år efter att ha varit militärföråd lämnades portarna öppet till vem som helst som ville besöka huset.

Det blev en inofficiell ungdomsgård för en uppväxande generation på Ire under 60 0ch 70 talet. Ett under är att huset inte totalförstördes och brändes ner av alla ungdomliga rökare. Inte ett av de 28 fönstren fanns kvar 1990 då återuppbygnaden startades. Stommen av tak och golv var dock intakta.

    Nya kvarnen vid sekelskiftet 1900. 

Mjönarens hus

 

 

Mjönarens hus och i bakgrunden kvarnen under sina sämsta år ca 1985. Från 1990 och fram tills idag har anläggningen långsamt restaurerats. Byggnaderna har så långt möjligt återställts i ursprungligt skick.

Resultatet har blivit att kvarnbyggnaden omvandlats till ändamåls enliga samlingslokaler i två plan om vadera 120 kvm och att mjönarens hus genomgått en total renovering. Kring dessa byggnader har vi från naturen återtagit den gårdsmiljö som fanns förut. Alla onödiga buskar och träd har tagits bort och kvar  har blivit en stor engelsk park med gräsytor, dammar och spännande promenadstigar.

Läs mer om Ihre Kvarns historia>>