Vigselplatser
 
De vanligaste platserna för vigselakten är i ordning: kyrkorna, Irevikens strand och klintar eller på själva Ihre Kvarn, i trädgården eller inomhus. 

 
Kyrkor

Inom en radie av 20 km finns det 19 kyrkor, de flesta medeltida varav två är ödekyrkor. Vi presenterar 6 av dessa med angivelser om avstånd.

Elinghems ödekyrka

Den mest unika vigselplatsen är Elinghems ödekyrka bara 3 km från Ihre Kvarn. Trots att den övergavs i början av 1600-talet är den fortfarande i bruk som kyrka inom Svenska kyrkan med både altare och dopfunt.

 

 Den stora ståtligaste kyrkan är Stenkyrka kyrka.
 Det mest nyttjade kyrkorna närmare Visby är Lummelunda och Martebo.
 Fler bilder bildgalleri>>

 

Irevikens strand och klintar            

 

Mycket populärt att förlägga vigselakten till t ex den berömda Iretallen. Eller varför inte mitt på stranden eller på klinten. Vi hjälper till med arrangemangen som stolar till de äldre och med handikapp.                                            

  

 

 

 

 

 

 

 Ihre Kvarns trädgård och högtidsrum

Både vigslar och barndop kan med fördel arrangearas i vår trädgård med stenbordet eller även inne i högtidsrummet som kan rymma ca 70 stående för t ex en borgerlig vigsel.

 

 

 

Bilder på vigselplatser.

Utskriftsformat: Bilder av kyrkorna och information.


Dessa finns också markerade på en Googlekarta.
För mer information om plats och vägbeskrivning. läs mer här>>