Välkomna till bords!

Långbord 84 gäster Vita stolsöverdrag  
 Långbord 84 gäster   Runda bord ca 80 gäster  Vita stolsöverdrag   Brudbåge-murgröna

 

90 gäster Dukning med rundabord Bankett på nedreplan Rakt honörsbord & runda bord
 
  90 gäster  60 gäster  Bankett på nedreplan

Rakt honörsbord på scenen & runda bord