Kraftverket

Ihre Kvarns fastighet sträcker sig 500 meter upp till riksväg 149.
Fastigheten omfattar även den äldre ej raserade kvarndammen med fallet som syns från Ireviksvägen.Där
brukar vårt kraftverk ”Rabbishuppet” surra och producera grön el till det
lokala elbolaget GEAB.

Vattenkraftverk Ihrekvarn