OmIhreån

Ihre Kvarn ligger vid Ireån, ett vattendrag som avvattnar ett ca 150 kvadratkilometer stort området innåt Gotland inklusive sjön Tingstäde träsk. Sakta rinner vattnet i grävda raka kanaler fram till Ire Gård.

När det lugna vattnet når fram till Ire störtar det sen ned från 30 meters höjd till havet genom ett gammalt flygsandsfält och når havet efter 1500 meter. Med hög fart mejslar den forsande ån sig genom den lösa sanden och jordmånen och beter sig ganska vilt och dess rörelser är svåra att tämja.

Forsen och fallhöjden har sen tidigt 1600-tal utnyttjas för vattenkraft genom minst sju olika kvarnplatser på dess väg mot havet. Den sista uppförda kvarnen är Ihre Kvarn. På bifogade bild kan man se vilket område på Gotland som Ireån avvattnar.
 
Den vilda och örörda forsen har skapat en unik naturmiljö och den sista sträckan från Ihre Kvarn mot havet har nu blivit det nya Naturreservatet Ireån.  Lekande havsöring, nejonöga och kungsfiskare är några av rariterna man finner inom detta helt nybildade reservatet.   
 
(Inom kort kommer vi här lägga in länken till det nya reservatet)